Sijoittajat

Hallinnointi > Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Revenio Group Oyj:llä tulee olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Yhtiön toimintaa Yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi Yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että Yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on määritellyt toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hyväksytty hallituksessa. Sopimuksessa on määritelty myös toimisuhteen taloudelliset etuudet kuten erokorvaus ja mahdolliset muut korvaukset. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Johtoryhmä

Revenio-konsernin johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajasta, eri toimintojen johtajista. Erotuksena yhtiön lakisääteisistä toimielimistä, johtoryhmän tehtävät ovat operatiivisia. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.

Johtoryhmän tehtävät add

Tehtäviin lukeutuvat:

  • investointien suunnittelu ja seuranta;

  • yrityskauppojen valmistelun ja toteutuksen ohjaus;

  • strategiaehdotusten laatiminen;

  • päivittäisen toiminnan johtaminen ja seuranta;

  • hallituksen kokousten valmisteluun liittyvät toimenpiteet.

Johtoryhmän jäsenet

null

B.Sc., MBA Jouni Toijala (s. 1968)

Chief Executive Officer, CEO

Jouni on työskennellyt Revenio Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajana vuodesta 2020 lähtien. Aiemmin Jouni on toiminut toimitusjohtajana Innokas Medical Oy:ssä ja Symbio Finland Oy:ssä sekä johtotehtävissä Nokia UK Ltd:ssä ja Meridea Financial Software UK Ltd:ssä.

null

DI, Giuliano Barbaro (s. 1971)

Vice President, Devices

Giuliano on työskennellyt CenterVue S.p.A:n tuotekehitysjohtana vuodesta 2008 lähtien. Aiemmin Giuliano toimi tuotekehitysjohtajana Nidek Technologiesilla, jonka jälkeen hän vaikutti CenterVuen perustamiseen toimien toimitusjohtajana yrityksen alkuvuosina ja myöhemmin johtaen tuotekehitysyksikköä. Revenio Group Oyj:n johtoryhmässä Giuliano on toiminut 1.2.2020 alkaen.

null

FM, Heli Huopaniemi (s. 1972)

Vice President, Quality

Heli on työskennellyt Icare Finland Oy:n laatupäällikkönä vuodesta 2012 lähtien. Aiemmin Heli on työskennellyt laatupäällikkönä Plexpress Oy:ssä, tuotekehitysjohtajana CTT Cancer Targeting Technologies Ltd:ssä sekä Helsingin yliopiston Haartman Instituutissa tutkijana. Revenio Group Oyj:n johtoryhmässä Heli on toiminut 1.2.2018 alkaen.

null

Ari Isomäki (s. 1966)

Vice President, Operations

Ari on työskennellyt Icare Finland Oy:n operaatiojohtajana vuodesta 2012 lähtien. Aiemmin Ari toimi tuotannon, hankinnan ja logistiikan johtotehtävissä, sekä kotimaan että kansainvälisillä markkinoilla toimivissa yrityksissä, kuten Perloksella sekä Enstolla. Revenio Group Oyj:n johtoryhmässä Ari on toiminut 1.6.2016 alkaen. 

null

DI, MBA Tomi Karvo (s. 1966)

Vice President, Sales & Marketing

Tomi on työskennellyt Icare Finland Oy:n myynti- ja markkinointijohtajana vuodesta 2015 lähtien. Aiemmin Tomi on toiminut terveysteknologian alalla kansainvälisissä liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä Datex-Ohmedalla, Spacelabsilla, Perloksella ja Medisizella. Tomi on toiminut myös Serres Oy:ssä sairaalaliiketoiminnan johtajana ja on ollut perustamassa Medical IT-liiketoimintaa Saksaan ja Itävaltaan. Revenio Group Oyj:n johtoryhmässä Tomi on toiminut 6.8.2015 alkaen.

null

KTM Robin Pulkkinen (s. 1980)

Chief Financial Officer, CEO

Robin on työskennellyt Revenio Group Oyj:n talousjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Aiemmin Robin on toiminut monien kansainvälisten yritysten johtotehtävissä sekä Suomessa että Kanadassa ja hänellä on vahva kokemus erilaisista taloushallinnon tehtävistä. Revenio Group Oyj:n johtoryhmässä Robin on toiminut 6.8.2015 alkaen.

null

DI, Mika Salkola (s. 1962)

Vice President, Research

Mika on työskennellyt Icare Finland Oy:n tuotekehitysjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Aiemmin Mika on toiminut tuotekehitystyössä globaaleissa liiketoiminnoissa muun muassa Thermo Fisher Scientific:ssa ja Vaisalassa. Revenio Group Oyj:n johtoryhmässä Mika on toiminut 1.2.2018 alkaen.

Tri Kate Taylor, MBBS MBH (s. 1971)

Vice President, Eye Care Solutions

Kate on työskennellyt Oculossa johtajana vuodesta 2015 lähtien. Aiemmin Kate on työskennellyt strategisissa, poliittisissa ja vaikuttamistehtävissä McKinsey & Companylla, Maailman talousfoorumin globaalissa terveysohjelmassa, kansainvälisessä aids-rokotealoitteessa (IAVI) ja GlaxoSmithKline Biologicalsilla. Revenio Group Oyj:n johtoryhmässä Kate on toiminut 28.5.2021 alkaen. 

null

VTM Hanna Vuornos (s. 1978)

Vice President, People & Culture

Hanna on työskennellyt Revenio Group Oyj:n HR johtajana elokuusta 2021 lähtien. Aiemmin Hanna on työskennellyt strategisissa ja operatiivisissa henkilöstöjohtajan rooleissa kansainvälisissä organisaatioissa, kuten Varian Medical Systemsillä sekä henkilöstön kehitys- ja johtamistehtävissä muun muuassa Telialla, BearingPointilla ja Muratalla. Revenio Group Oyj:n johtoryhmään Hanna nimitettiin 16.8.2021 alkaen.

Sisäpiiri

Tutustu Revenion johtoryhmän osakeomistuksiin

navigate_next

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin

navigate_next