Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty 29.1.2021

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan sitä, miten Revenio Group Oyj kerää ja käsittelee osakkeenomistajien, yhtiön tiedotteiden tilaajien, internet-sivujen vierailijoiden sekä yhteistyökumppanien edustajien henkilötietoja. Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja käsittelemme henkilötietojasi vain sovellettavan tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön sekä hyvien tietojenkäsittelykäytäntöjen mukaisesti.

KUKA KÄSITTELEE TIETOJASI?

Revenio Group Oyj (y-tunnus: 1700625-7)

Osoite: Äyritie 22
01510 Vantaa
Finland

KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ TIETOSUOJAAN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä:

privacy@revenio.fi

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Mikäli olet osakkeenomistajamme, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja, kuten:

• osakkeenomistajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan nimi
• henkilötunnus taikka muu yksilöintitunnus
• yhteystiedot
• maksutiedot
• verotustiedot
• osakkeiden lukumäärä osakelajeittain
• arvopaperikeskuksen osapuoli, jonka hoidossa olevalle arvo-osuustilille osakkeet on kirjattu
• tiedot yhteisomistajista
• muita arvo-osuusjärjestelmän mukaisia muita tietoja.

Mikäli olet tiedotteidemme tilaaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

• Sähköpostiosoite

Jos olet yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Työnantajayritys / -organisaatio
• Asema yrityksessä tai organisaatiossa/työtehtävä
• Viestintä kanssasi
• Tiedot tapaamisistamme

Mikäli vierailet verkkosivustollamme (https://www.reveniogroup.fi/), käsittelemme evästeiden avulla kerättävää tietoa muun muassa siitä, mistä vierailet verkkosivustollamme, millä sivustomme osilla vierailet ja mitä selainta käytät. Tarkempaa tietoa evästeiden käytöstä on saatavilla evästekäytännössämme.

MIHIN TARKOITUKSIIN JA MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Osakkeenomistajien tietojen käsittely perustuu osakeyhtiölakiin. Tietojen käsittelyn tarkoituksena pitää arvo-osuusjärjestelmään liitetyistä osakkeista ja niiden omistajista osakasluetteloa.

Sähköisten tiedotteidemme (kuten vuosiraportit ja lehdistötiedotteet) lähettäminen perustuu tilaukseesi.

Mikäli olet yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme tietojasi yhteistyön toteuttamiseksi, analysoimiseksi ja kehittämiseksi edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimussuhteeseen perustuvan oikeutetun edun perusteella.

MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSI?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Jos olet osakkeenomistaja, keräämme tietojasi myös arvo-osuusjärjestelmästä. Jos olet suurimpia osakkeenomistajiamme, voimme kerätä tietojasi myös julkisista lähteistä. Voimme saada tietojasi myös edustamaltasi yritykseltä tai yhteistyökumppaniltamme.

KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Osakasluettelon tiedot ovat osakeyhtiölain perusteella julkisia. Seuraavat tiedot osakkaanomista ovat nähtävissä Euroclear Finland Oy:n asiakaspalvelupisteellä sijaitsevalta yleisöpäätteeltä:
• omistajan nimi ja osoite tai kotikunta
• syntymäaika
• kansalaisuus
• omistustiedot
• odotusluettelomäärät sekä odotusluettelolla olon syy
• tiedot mahdollisista yhteisomistajista.

Jos maistraatti on määrännyt osakkeenomistajaa koskevien tietojen luovutusrajoituksen (ns. turvakielto) ja rajoituksesta on ilmoitettu meille tai tilinhoitajalle, osakkeenomistajasta osakasluetteloon merkitty kotikunta, osoite ja muun yhteystieto luovutetaan vain viranomaiselle.

Suurimpien osakkeenomistajien nimi- ja osakeomistustiedot julkaistaan myös verkkosivustollamme.

Voimme luovuttaa verohallinnolle verotuksen toimittamista varten tarvittavia omistus- ja maksutietoja. Tietoja voidaan myös muuten luovuttaa lainsäädännön niin edellyttäessä.

Osakasluettelon teknisessä toteutuksessa ja ylläpidossa käytämme ulkopuolista palveluntarjoajaa Euroclear Finland Oy:tä.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä myös seuraavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

• IT-järjestelmätoimittajat ja muut IT-palveluiden toimittajat
• viestintäpalveluiden sekä tiedotteiden jakelupalvelun tarjoajat
• verkkosivustojen ylläpidon palveluntarjoajat
• tietopalveluiden tarjoajia (esim. Modular Finance AB, joka kerää tietoja suurimmista osakkeenomistajista)

SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI KOLMANTEEN MAAHAN?

Emme pääsääntöisesti siirrä tietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Euroclear Finland Oy käyttää järjestelmien ylläpitoon ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden yhteistyökumppanit saattavat toimia EU-/ETA-alueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja asianmukaisuus varmistetaan Euroclear Finland Oy:n ja henkilötietojen käsittelijän välisellä sopimuksella, jossa on huomioitu tietosuoja-asetuksen mukaiset Euroopan Unionin komission vakiolausekkeet, tai tietojen siirto tapahtuu muita asianmukaisia suojatoimia soveltaen.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme tai anonymisoimme tiedot, kun ne eivät ole enää tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten olemme ne keränneet.

Mikäli olet tilannut sähköisiä tiedotteitamme, lähetämme kyseisiä tiedotteita, kunnes pyydät meitä lopettamaan lähetyksen.

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä:

privacy@revenio.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
• henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
• peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
• vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
• olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
• henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:
• kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
• käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
• emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
• olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
• suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
• käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutetun etumme perusteella suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

Oikeus peruuttaa sopimus

Sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen sen peruuttamista suorittamamme käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYSSÄ?

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjäoikeuksin ja salasanoin sekä muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietojasi työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.